Luật doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Thuế và kế toán

Công bố TCCL

Giấy phép

Visa - hộ chiếu

Đất đai - thừa kế

Mã số - mã vạch

Báo giá dịch vụ

Trang nhất Home » Trang chủ » Công bố TCCL » Thực phẩm

Biểu lệ phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

 • bieu le phi kiem nghiem ve sinh an toan thuc pham
   
  STT CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP THỬ MỨC THU (VNĐ)
  I CÁC CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
  1 Coliform tổng BS 5763: 1991 Part 2 105.000
  2 Aspergillus flavus FAO FNP 14/4; TCVN 5750-93 105.000
  3 Bào tử hiếu khí AOAC 2000 (972.45a) 105.000
  4 Bào tử kỵ khí AOAC 2000 (972.45c) 105.000
  5 Bacillus Cereus AOAC 2000; (980.31) 105.000
  6 Clostridium Botulinum TCVN 186 : 1966 70.000
  7 Clostridium perfrigens TCVN 4584: 1988; AOAC 2000 (976.30) 105.000
  8 Coliform BS 5763 : 1991 Part 2; 
  TCVN 4883 - 90;
   FAO FNP 14/4
  105.000
  9 Coliform phân FAO FNP 14/4 105.000
  10 Coliform tổng APHA 20th ed.1998 (9221B) 105.000
  11 Enterococcus group APHA 20thed. 1998(9230B) 105.000
  12 Escherichia coli Sanofi SDP 07/1-07 (1993); TCVN 5155-1990 140.000
  13 Fecal Streptococcus APHA 20thed. 1998(9230B) 105.000
  14 Listeria NF V 08-055 (1983) 175.000
  15 Men FAO FNP 14/4
  (p. 230) - 1992
  105.000
  16 Nấm, mốc FAO FNP 14/4; TCVN 5042: 1994 105.000
  17 Nấm, mốc độc 3 QTTN 171: 1995 105.000
  18 Preudomonas aeruginosa TCVN 4584: 1988 105.000
  19 Sâu, bọ, mọt sống TCVN 1540-86 105.000
  20 Salmonella BS 5763 : 1993 Part 4; TCVN 4829: 1989 262.000
  21 Shigella TCVN 5287: 1994 105.000
  22 Staphylococcus Aureus AOAC 2000 (987.09); TCVN 5042: 1994 105.000
  23 Streptococcus faecalis TCVN 4584 : 1988 105.000
  24 Tổng số bào tử nấm men - mốc TCVN 5166: 1990 105.000
  25 Tổng số vi khuẩn hiếu khí TCVN 5165-90 105.000
  26 Tổng số vi sinh vật APHA 20th ed.1998 (9215B) 105.000
  27 Tổng số vi sinh vật hiếu khí AOAC 2000
  (966.23); TCVN 5165-90
  105.000
  28 Vi khuẩn chịu nhiệt TCVN 186: 1966 105.000
  29 Vi khuẩn gây bệnh đường ruột BS 5763 :1991 
  Part 10
  105.000
  30 Vi khuẩn kỵ khí sinh H2S TCVN 4584: 1988 105.000
  31 Vibrio Cholerae AOAC 2000 
  (988.20)
  105.000
  32 Vibrio Parahaemolyticus BS 5763 :1991 Part 14 105.000
  33 Campilobacter ISO/DIS 10272/1994 175.000
  34 Xác định trứng giun   35.000
  35 Xác định đơn bào   52.000
  36 Tổng số lacto bacillus   87.000
  37 Enterococus feacalis trong TPCN và các dạng thực phẩm khác TCVN 6189-2:1996 368.000
  38 Định danh vi nấm mốc 52 TCVN - TQTP 0009:2004 300.000đ/1 loài
  39 Định lượng nấm mốc TCVN 7138:2002; ISO 13720:1995/ 160.000
  40 Định lượng nấm men TCVN 7138:2002; ISO 13720:1995/ 160.000
  41 Bacillus subtilis   360.000
  42 Định lượng Igg   2.160.000
  43 Lactobacillus acidophilus   480.000
  44 TS Coliforms và E.coli/nước phương pháp MPN TCVN 6262-2:1997/ 250.000
  45 Định lượng Coliforms bằng phương pháp đếm đĩa TCVN 6848: 2007 200.000
  46 Định lượng E. coli dương tính B-Glucuronidaza TCVN 7924-2: 2008 200.000
  47 Phát hiện Salmonella/25g (ml) TCVN 4992: 2005; ISO 7932:2004 500.000
  48 Phát hiện V.parahaemolyticus TCVN 4829:2005; ISO 6579:2002/ 500.000
  49 Định luợng Str.Faecalis bằng phương pháp màng lọc TCVN 7905-1:2008 (ISO 21872-1:2007) 150.000
  50 Phát hiện và định lượng L. monocytogenes TCVN 500.000
  51 Phát hiện Campylobater ISO 11290-1 và -2:1996 500.000
  52 Phát hiện Shigella spp TCVN 7902:2008; ISO 15213:2003/ 500.000
  53 Phát hiện E.coli nhóm huyết thanh O157 ISO 21567:2005 500.000
  54 Định luượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp đếm khuẩn lạc 52 TCN-TQTP/ VS.HD.QT.25 150.000
  55 Phát hiện V.cholerae TCVN 5518:2007/ 500.000
  56 Định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh TCVN 7849:2008; ISO 20128:2006/ 200.000
  57 Chất lượng nước -Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử Sunphit bằng phương pháp màng lọc TCVN 6191-2: 1996 150.000
  58 Chất lượng nước - Phát hiện và định lượng tổng số coliforms và E. coli bằng phương pháp màng lọc ISO 21527-1:2008, TCVN 6187-1: 2009 250.000
  59 Độc tố ruột của tụ cầu (Staphylococcal Enterotoxin) trong thực phẩm và chất nôn AOAC 993.06-2010 700.000
  60 Chủng tụ cầu sinh độc tố ruột (Enterotoxin producing Staphylococci), Đối tượng Chủng tụ cầu (Staphylococci) HD.PP. 23.01/TT.VS (Kít thử 3M Tecra TM ) 800.000
  61 Độc tố ruột gây tiêu chảy củaBacillus (Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin), Đối tượng: Thực phẩm, chất nôn HD.PP. 20.01/TT.VS (Kít thử 3M Tecra TM Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin Visual Immunoassay) 800.000
  62 Ký sinh trùng động vật trên đối tượng thịt FDA 2001- Chapter 19 200.000
  63 Phát hiện vi sinh vật: E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Shigella spp., V.cholerae, V.parahaemolyticus trong Mẫu bệnh phẩm: mẫu phân, quệt hậu môn, quệt họng, chất nôn HD.PP.21.01 150.000/ 01 chỉ tiêu
  64 Định tính GMO trong thực phẩm ISO 21569: 2005, (TCVN 7605:2007) 1.600.000
  65 Định lượng GMO trong đậu nành HD.PP.24.01/TT.VS 2.500.000
  66 Tổng số vi khuẩn Bifidobacteriumspp trong sữa và sản phẩm sữa ISO 29981: 2010 300.000
  67 Tổng số vi khuẩn Bifidobacterium spp trong các loại thực phẩm chức năng HD.PP.25.01/TT.VS 300.000
  II CÁC CHỈ TIÊU HOÁ ĐỘC THỰC PHẨM    
  1 Độ đắng của bia AOAC 2000 (970.16) 175.000
  2 Độ axít CODEX STAN12-198; TCVN 5448: 1991 70.000
  3 Độ axít TCVN 5777: 1994 210.000
  4 Độ brix 3QTTN 83: 1988 70.000
  5 Độ chua AOAC 2000 (947.05) 70.000
  6 Độ màu TC 4 (Ajinomoto) 105.000
  7 Độ màu ICUMSA FAO FNP 14/8 (p.101) - 1986; GS2/3-9 ICUMSA 1998 87.000
  8 Độ màu lovibond AOCS Cc 13e-92 (1997) 105.000
  9 Độ pH Foodstuffs - EC 1994 (p.133); TCVN 4835-2002 105.000
  10 Độ pH Analytica-EBC 1987 (4.6) 140.000
  11 Định lượng fufurol 53 TCV121 - 1986 175.000
  12 Định tính amoniac (NH3) TCVN 3699: 1981 70.000
  13 Định tính amylase ENZYM-VSHND 175.000
  14 Định tính axít benzoic AOAC 2000 (910.02) 87.000
  15 Hàm lượng saccaroza AOAC 2000 (910.02) 210.000
  16 Định tính axít boric (borax) FAO FNP 14/8 (p. 149) - 1986 87.000
  17 Định tính axít vô cơ TCVN 5042: 1994 87.000
  18 Định tính celluase ENZYM-VSHND 175.000
  19 Định tính cyclamat AOAC 2000 (957.09) 87.000
  20 Định tính dulcin AOAC 2000 (957.11) 87.000
  21 Định tính fufurol TCVN 1051: 1971 87.000
  22 Định tính nitơ amoniac TCVN 3706: 1981 105.000
  23 Định tính protease ENZYM-VSHND 175.000
  24 Định tính saccarin AOAC 2000 (941.10) 87.000
  25 Độ màu ebc AOAC 2000 (976.08) 105.000
  26 Độ pH Foodstuffs - EC 1994 (p.133) 70.000
  27 Định tính sunphua hydro (H2S) TCVN 3699: 1981 70.000
  28 Chất không tan trong axít (*) IS 3988: 1967 140.000
  29 Chỉ số axít AOCS Cd 3d-63 (1997) 105.000
  30 Chỉ số hydroxyl AOCS Cd 13-60 (1997) 350.000
  31 Chỉ số iod AOCS Cd 1-25 (1997); TCVN 6122-1996 105.000
  32 Chỉ số peroxít TCVN 5777: 1994 210.000
  33 Chỉ số peroxyt AOCS Cd 8-53 (1997); TCVN 6121-1996 105.000
  34 Chỉ số xà phòng hóa AOCS Cd 3-25 (1997); TCVN 2638-1993 140.000
  35 Hàm lượng rượu tạp 53 TCV120: 1986 - OIV - 1994 ( sắc ký khí ) 87.000
  36 Hàm lượng andehyt 53 TCV118 - 1986 - OIV - 1994 ( sắc ký khí ) 87.000
  37 Hàm lượng đường khử CODEX STAN12 1981 105.000
  38 Hàm lượng đường khử tổng TCVN 4075: 1985 105.000
  39 Hàm lượng đường tổng AOAC 2000 (968.28) 140.000
  40 Hàm lượng đường tổng TCVN 4594: 1988 105.000
  41 Hàm lượng amoniac TCVN 3706: 1990 105.000
  42 Hàm lượng êtanol TCVN 1051: 1971; TCVN 378-86 87.000
  43 Hàm lượng axít TCVN 3702: 1981 70.000
  44 Hàm lượng axít béo tự do AOCS Ca 5a-40 (1997) 105.000
  45 Hàm lượng axít benzoic AOAC 2000 (963.19); BSEN 12856-1999 175.000
  46 Hàm lượng axít cố định TCVN 4589: 1988 70.000
  47 Hàm lượng axít cyahydric (HCN) AOAC 2000 (915.03) 87.000
  48 Hàm lượng axít dễ bay hơi TCVN 4589: 1988 70.000
  49 Hàm lượng axít lactic AOAC 2000 (947.05) 70.000
  50 Hàm lượng axít sorbic FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 175.000
  51 Hàm lượng axít tổng TCVN 4589: 1988 70.000
  52 Hàm lượng chất béo FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 140.000
  53 Hàm lượng cafein AOAC 2000(979.08); BSEN 12856-1999 437.000
  54 Hàm lượng canxi AOAC 2000 (935.13); AOAC 2002(965.09) 140.000
  55 Hàm lượng carbon dioxyt (CO2 ) TCVN 5563: 1991 70.000
  56 Hàm lượng caroten TCVN 5284: 1990 350.000
  57 Hàm lượng casein AOAC 2000 (927.03) 175.000
  58 Hàm lượng chất béo TCVN 4072: 1985 105.000
  59 Hàm lượng chất chiết Analytica-EBC 1987 (4.4) 140.000
  60 Hàm lượng chất chiết không bay hơi FAO FNP 14/8 (p.238) -1986 262.000
  61 Hàm lượng chất hòa tan nguyên thủy AOAC 2000 (935.20) 105.000
  62 Hàm lượng chất khô AOAC 2000 (925.23); TCVN 4414: 1987 70.000
  63 Hàm lượng chất khô (độ Brix)   70.000
  64 Hàm lượng chất không xà phòng hóa AOCS Ca 6a-40 (1997) TCVN 6123-2-1996 350.000
  65 Hàm lượng chất khoáng CODEX STAN12 1981 87.000
  66 Hàm lượng chất tan AOAC 2000 (920.104) 87.000
  67 Hàm lượng clo TCVN 4591:1991 105.000
  68 Hàm lượng clorua natri (NaCl) TCVN 5647: 1992 105.000
  69 Hàm lượng diacetyl Analytica-EBC 1987 (9.11) AOAC 2000 ( 978.11 ) 175.000
  70 Hàm lượng este 53 TCV 119 - 86 - OIV - 1994 ( sắc ký khí ) 87.000
  71 Hàm lượng etanol TCVN 1273: 1986 87.000
  72 Hàm lượng furfurol 53 TCV121 - 1986 - OIV - 1994 ( sắc ký khí ) 105.000
  73 Hàm lượng gluten ướt TCVN 1874: 1986 70.000
  74 Hàm lượng gluxít TCVN 4295:1986 105.000
  75 Hàm lượng glycerin Cat N0148270-249041-1997 Boehringer Mannheim Paper 1.400.000
  76 Hàm lượng glycerol tự do FAO FNP 5/Rev.1 (p.186) - 1983 175.000
  77 Hàm lượng gum IS 3988: 1967 262.000
  78 Hàm lượng histamin AOAC 2000 (957.07) 437.000
  79 Hàm lượng hydroxymethylfuafural (H.M.F) AOAC 2000 (980.23) 140.000
  80 Hàm lượng indol AOAC 2000 (948.17) 262.000
  81 Hàm lượng iod AOAC 2000 (935.14) 105.000
  82 Hàm lượng kali AOAC95 (969.23) 105.000
  83 Hàm lượng lactose AOAC 2000 (930.28) 105.000
  84 Hàm lượng lipit FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 105.000
  85 Hàm lượng magiê TCVN 3973: 1984 AOAC 2002 ( 975.03 ) 105.000
  86 Hàm lượng metanol TCVN 1051: 1971 FAO FNP 14/8 ( p.301 )-1986 87.000
  87 Hàm lượng monoglyceride FAO FNP 5/Rev.1 (p.185) - 1983 175.000
  88 Hàm lượng monosodium glutamat AOAC 2000 (970.37) 700.000
  89 Hàm lượng muối ăn FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 105.000
  90 Hàm lượng natri AOAC95 (969.23) 105.000
  91 Hàm lượng nước và chất bay hơi AOCS Ca 2c-25 (1997) 70.000
  92 Hàm lượng nicotine AOAC 2000 (960.08) 175.000
  93 Hàm lượng nitơ amin amoniac TCVN 3707: 1990 105.000
  94 Hàm lượng nitơ amin tự do Analytica-EBC 1987 (8.81) 140.000
  95 Hàm lượng nitơ amoniac TCVN 3706: 1990 105.000
  96 Hàm lượng nitơ axít amin TCVN 3708: 1990 105.000
  97 Hàm lượng nitơ formon TCVN 1764: 1975 87.000
  98 Hàm lượng nitơ tổng TCVN 1764: 1975 87.000
  99 Hàm lượng nitrít (NO2) AOAC 2000 (973.31) TCVN 5247-90 140.000
  100 Hàm lượng phốtpho AOAC 2000 (995.11) 140.000
  101 Hàm lượng piperin AOAC 2000 (987.07) 350.000
  102 Hàm lượng prôtein FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 210.000
  103 Hàm lượng prolin AOAC 2000 (979.20) 350.000
  104 Hàm lượng protein tổng FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 105.000
  105 Hàm lượng Quartery ammonium compound(QAC) AOAC 2000 (942.13) 437.000
  106 Hàm lượng rượu tạp TCVN 1051: 1971 87.000
  107 Hàm lượng sắt AOAC 2000 (937.03); AOAC 2002 (999.11) 105.000
  108 Hàm lượng saccarin AOAC 2000 (971.30); AOAC 2002(999.11) 175.000
  109 Hàm lượng saccaro Foodstuffs-EC 1994 (p.552) 105.000
  110 Hàm lượng sodiumbicarbonat (NaHCO3) 3 QTTN 84: 1986; Dược điển Việt Nam 87.000
  111 Hàm lượng sulfua dioxide(SO2) GS2/7-33 iCUMSA 1998 175.000
  112 Hàm lượng sunfat TCVN 3973: 1984 105.000
  113 Hàm lượng sunphua dioxyt (SO2) AOAC 2000 (892.02) 175.000
  114 Hàm lượng tạp chất AOCS Ca 3a-46 (1997) 105.000
  115 Hàm lượng tạp chất sắt TCVN 5614: 1991 52.000
  116 Hàm lượng tổng nitơ bay hơi (T.V.B) FAO FNP 14/8 (p.238) -1986 175.000
  117 Hàm lượng tinh bột TCVN 4594: 1988 175.000
  118 Hàm lượng trimetylamin (T.M.A) AOAC 2000 (971.14) 175.000
  119 Hàm lượng tro không tan trong axít clohydric (HCl) FAO FNP 5/Rev.1 105.000
  120 Hàm lượng tro sulfate Foodstuffs-EC 1994 (p.551); KNLTTP- 1979 105.000
  121 Hàm lượng tro tổng AOCS Ca 11-55 (1997); FOA FNP 14/7(p.228) - 1986 105.000
  122 Hàm lượng tro không tan trong nước AOAC 2000 (920.23) 105.000
  123 Hàm lượng vitamin A, beta caroten AOAC 2000 (974.29) 350.000
  124 Hàm lượng vitamin B1 AOAC 2000 (953.17) 350.000
  125 Hàm lượng vitamin B2 AOAC 2000 (970.65) 350.000
  126 Hàm lượng vitamin E AOAC 2000 (970.64) 350.000
  127 Hàm lượng xơ FAO FNP 14/7 (p. 60) - 1986 175.000
  128 Hàm lượng xanthophyl AOAC 2000 (970.64) 350.000
  129 Hoạt độ urê EEC 140.000
  130 Hoạt lực amylase ENZYM-VSHND 262.000
  131 Hoạt lực diaxta CODEX STAN12 1981 175.000
  132 Hoạt lực enzym Analytica-EBC 1987 (4.12) 262.000
  133 Hoạt lực protease ENZYM-VSHND 262.000
  134 Màu EBC AOAC 2000 (972.13) 175.000
  135 Năng lượng dinh dưỡng 3 QTTN 50: 1987 297.000
  136 Năng suất quay cực FAO FNP5/rev.1 (p.105)-1983 105.000
  137 Nitơ aminiac TCVN 1764: 1975 105.000
  138 Nito formon TCVN 3707: 1990 87.000
  139 Phản ứng tạo tủa TC(NAGA.INTER) 175.000
  140 Tạp chất không tan trong nước TCVN 3973: 1984 70.000
  141 Tro không tan trong axít FAO FNP5/rev. (p. 25) - 1983 105.000
  142 Hàm lượng bơ trong sữa   52.000
  143 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm cúc tổng hợp Pyrethoid (chất đầu tiên trong nhóm. Từ chất thứ hai trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) TCVN; AOAC  875.000
  144 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật các nhóm còn lại (chất đầu tiên trong nhóm. Từ chất thứ hai trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) TCVN; AOAC  700.000
  145 Kim loại nặng thuỷ ngân TCVN; AOAC  525.000
  146 Kim loại nặng cho từng chỉ tiêu Cd, As, Pb TCVN; AOAC 700.000
  147 Dư lượng kháng sinh (cho 1 chất) TCVN; AOAC 525.000
  148 Dư lượng kháng sinh (cho 1 chất) TCVN; AOAC  525.000
  149 Dư lượng Furazolidon TCVN; AOAC  700.000
  150 Dư lượng hormon (cho một chất) TCVN; AOAC  525.000
  151 Hàm lượng độc tố vi nấm (cho 1 chất) TCVN; AOAC;  700.000
  152 Hàm lượng aflatoxin M1 TCVN; AOAC; AOAC (986-16)  787.000
  153 Hàm lượng 3-MCPD TCVN; AOAC  875.000
  154 Hàm lượng diôxin TCVN; AOAC  36.750.000
  155 Thành phần axit béo của dầu thực vật và chất béo đông đặc AOAC 2000 525.000
  156 Thành phần axit béo của hạt có dầu AOAC 2000  700.000
  157 Thành phần cấu tử chính của tinh dầu QTTN 601: 2001 700.000
  158 Thành phần cấu tử phụ của tinh dầu QTTN 601: 2001 700.000
  159 Thành phần cấu tử chính của sản phẩm chế biến từ tinh dầu QTTN 601: 2001 875.000
  160 Thành phần hương liệu, dung môi - Từ 1 đến 15 cấu tử - Từ 16 đến 30 cấu tử - Từ 31 cấu tử Hương liệu QTTN 601: 2001 875.000
  160 Thành phần hương liệu, dung môi QTTN 601: 2001  
    - Từ 16 đến 30 cấu tử   700.000
    - Trên 31 cấu tử   875.000
    Hương liệu AOAC -1996  
  161 Hàm lượng chất bay hơi ở 135oC TCVN 6470: 1998 AOAC 95(950.65) 87.000
  162 Phản ứng nhuộm len & định danh bằng sắc ký giấy TCVN 5571: 1991 TCVN 6470: 1998 105.000
  163 Hàm lượng chất tan trong nước TCVN 6470: 1998 87.000
  164 Hàm lượng chất tan trong ete trung tính TCVN 6470: 1998 140.000
  165 Hàm lượng chất không tan trong cloroform TCVN 6470: 1998 140.000
  166 Độ tinh khiết AOAC 90 140.000
  167 2,3,5,6 - Tetrachlorophenol (TeCP) -11 700.000
  168 Caffein -3 525.000
  169 Chất chống oxy hóa BHT, BHA, TBHQ (cho một chất). Thiết bị GCMS Chất đầu thu 1.000.000; chất tiếp theo thu 300.000 AOAC2000 525.000
  170 Chất hữu cơ bay hơi (VOC) APHA98  
     - Từ 1 đến 15 cấu tử   525.000
     - Trên 15 cấu tử   700.000
  171 Cholesterol trong dầu mỡ AOAC 2000; AOAC 2002 700.000
  172 Dư lượng thuốc trừ sâu DDT AOAC (985 : 22) 612.000
  173 Formaldehyde DIN JIS 525.000
  174 Hàm lượng guanylate FAO FNP 34 105.000
  175 Hàm lượng inosinate FAO FNP 34 105.000
  176 Hàm lượng vanillin HDHH 385.000
  177 Hàm lượng aflatoxin cho từng chỉ tiêu (B1, B2, G1, G2) AOAC 2000 TCVN 875.000
  178 Hàm lượng EDTA trong đồ hộp   525.000
  179 Màu Azo 35 LMBG 82.02.2/3/4 1.137.000
  180 Pentachloro phenol (PCP)   875.000
  181 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (cho một chất) DIN 38407 F2 AOAC 95 1.400.000
  182 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) (cho một chất) APHA 95 1.050.000
  183 Polyphosphate BS 4401: 1981 5.250.000
  184 Theobromine   5.250.000
  185 Vinylchloride 35 LMBG 80.32.1 5.250.000
  186 Độc tố tự nhiên TCVN; AOAC 5.250.000
  187 Hàm lượng tanin TCVN; AOAC 175.000
  188 Hàm lượng tar TCVN; AOAC 210.000
  189 Hàm lượng nicotin TCVN; AOAC 210.000
  190 Hàm lượng thuốc tăng trọng (cho một chất) TCVN; AOAC 525.000
  III CÁC CHỈ TIÊU HOÁ NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC TINH LỌC    
  1 Độ trong dienert TCVN 5501:1991 70.000
  2 Độ đục TCVN 6184:1996 TCVN 7027-90 (E) 87.000
  3 Màu TCVN 6185-96 87.000
  4 Mùi - xác định bằng cảm quan ISO 7887 -85 (E) APHA 2150 B 17.000
  5 Vị - xác định bằng cảm quan APHA 2160 B TCVN 5501:1991 35.000
  6 Cặn không tan ( cặn lơ lửng) APHA 2540 D TCVN 4560:1988 87.000
  7 Cặn hòa tan APHA 2540 C TCVN 4560:1988 105.000
  8 Cặn toàn phần (sấy ở 110oC ) APHA 2540 B TCVN 4560:1988 105.000
  9 Cặn toàn phần (sấy ở 105oC) HACH 1992 105.000
  10 Độ pH TCVN 6492:1999 US EPA 150.1 52.000
  11 Độ cứng toàn phần APHA 2340 C TCVN 2672-78 105.000
  12 Hàm lượng clorua (Cl-) APHA 4500 TCVN 6194-96 87.000
  13 Hàm lượng nitrit (NO2-) APHA 4500 TCVN 6194-96 ISO 6777-84 (E) 87.000
  14 Hàm lượng nitrat (NO3-) TCVN 6180-96 ISO 7890-3-88 (E) 87.000
  15 Hàm lượng amoniac (NH3) APHA 4500 TCVN 5988-95 105.000
  16 Hàm lượng sulfat (SO42-) APHA 4500 HACH 1996 TCVN 6200-96 87.000
  17 Hàm lượng photphat
   (PO43-)
  TCVN 6202-96 ISO 6878-1-86 (E) 105.000
  18 Hàm lượng dihydro sulfur (H2S) APHA 4500 TCVN 5370:1991 TCVN 4567-88 105.000
  19 Hàm lượng xianua (CN-) APHA 4500 TCVN 6181-96 105.000
  20 Hàm lượng phenol & dẫn xuất của phenol GC 875.000
  21 Dầu mỏ & các hợp chất của dầu mỏ TCVN 4582:1988 350.000
      APHA 5520 525.000
  22 Hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ
  - Chất đầu tiên: 500.000 đồng;
  - Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm: 100.000 đồng
  AOAC 1995 Tối đa không quá 1.050.000
  23 Hàm lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ
  - Chất đầu tiên: 500.000 đồng;
  - Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm: 100.000 đồng.
  AOAC 1995 Tối đa không quá 1.050.000
  24 Hàm lượng các kim loại (trừ thủy ngân & asen) APHA 3500 TCVN 6193-96 105.000
  25 Hàm lượng thủy ngân (Hg) APHA 3500 AOAC 97 140.000
  26 Hàm lượng asen (As) APHA 3500 TCVN 6626-2000 140.000
  27 Hàm lượng silic (Si) APHA 4500 TCVN 5501-91 105.000
  28 Hàm lượng flo (F) APHA 4500 TCVN 4568-88 87.000
  29 Hàm lượng cặn sau khi nung APHA 2540 E TCVN 4560:1988 122.000
  30 Hàm lượng chất khử KMnO4 TCVN 5370:1991 105.000
  31 Độ dẫn điện ở 20oC APHA 2510 70.000
  32 Hàm lượng cặn sấy khô ở 180oC TCVN 4560:1988 122.000
  33 Hàm lượng borat (theo axit boric - HBO3) APHA 4500 TCVN 6635-2000 105.000
  34 Dư lượng thuốc BVTV; Hợp chất PCB HPLC/GC 1.050.000
  35 Hợp chất hydrocacbon no APHA 5520F 1.050.000
  36 Xác định váng dầu mỡ và màu bằng mắt thường TCVN 4560:1988 35.000
  37 Hàm lượng dầu, mỡ APHA 5520 525.000
  IV CÁC CHỈ TIÊU KHÁC    
  1 Độ ẩm TCVN 3700: 1990 70.000
  2 Đường kính điếu TCVN 4285: 1986 35.000
  3 Điểm nóng chảy (ống hở) AOCS Cc 3-25 (1997) 105.000
  4 Hàm lượng bụi TCVN 5616: 1991 87.000
  5 Tỷ lệ gãy vụn TCVN 5932: 1995 70.000
  6 Độ ẩm TCVN 4045: 1993 140.000
  7 Độ nhớt IS 3988: 1967 105.000
  8 Điểm đục AOCS Cc 6-25 (1997) 87.000
  9 Chiều dài thuốc TCVN 4285: 1986 35.000
  10 Chỉ số khúc xạ AOCS Cc 7-25 (1997) 70.000
  11 Tỉ lệ bụi trong sợi TCVN 4285: 1986 52.000
  12 Tỉ lệ bong hồ TCVN 4285: 1986 35.000
  13 Chiều dài chung của điếu thuốc TCVN 4285: 1986 35.000
  14 Hàm lượng cát sạn FAO FNP5/rev. 105.000
  15 Tỉ lệ rỗ đầu (p. 25) - 1983 35.000
  16 Tỷ khối TCVN 4285: 1986 70.000
  17 Kiểm nghiệm cảm quan (1 chỉ tiêu) AOCS Cc 10a-95 8.000
  18 Hoạt độ phóng xạ -1997 350.000
  19 Tỷ trọng   70.000
  20 Khả năng hút nước của bột   70.000
  21 Độ baume CIPAC 43.000
  22 Xác định LD50   3.500.000
  23 Độ độc tính mãn   8.750.000
  24 Hàm lượng chất bảo quản (acid benzoic, acid sorbic, natribenzoat, kalisorbat) (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  25 Hàm lượng đường hóa học (saccarin, cyclamat, aspartam, acesulfame-K) (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  26 Hàm lượng Sucralose HPLC 500.000
  27 Hàm lượng vitamin A HPLC 500.000
  28 Hàm lượng vitamin E HPLC 600.000
  29 Hàm lượng vitamin D HPLC 600.000
  30 Hàm lượng vitamin C HPLC 500.000
  31 Hàm lượng vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (cho mỗi chất) HPLC 400.000
  32 Hàm lượng Taurine HPLC 500.000
  33 Hàm lượng Cafein HPLC 400.000
  34 Hàm lượng I – G ((disodium inosinate, disodium guanylate) HPLC 500.000
  35 Hàm lượng đường (Sorbitol, glucose, fructose, saccarose, maltose, lactose) (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  36 Hàm lượng Acid amin:
  - Chỉ tiêu đầu tiên: 800.000 đồng
  - Chỉ tiêu thứ 2: bằng 50% chỉ tiêu đầu
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 trở đi, thu thêm: 100.000 đồng cho mỗi chất
  HPLC Tối đa không quá 2.700.000
  37 Hàm lượng Aflatoxin M1 HPLC 1.000.000
  38 Hàm lượng Ochratoxin HPLC 800.000
  39 Hàm lượng Patulin HPLC 800.000
  40 Hàm lượng Cloramphenicol LC/MS/MS 1.000.000
  41 Hàm lượng Florfenicol LC/MS/MS 1.000.000
  42 Hàm lượng Tetracylin, oxytetracyclin, clotetracyclin, docytetracyclin
  - Chất đầu tiên: 700.000 đồng;
  - Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm 100.0000 đồng.
  LC/MS/MS Tối đa không quá 1.000.000
  43 Hàm lượng Dexamethasone LC/MS/MS 1.000.000
  44 Hàm lượng Penicillin (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, penicillin V, oxacillin, cloxacillin)
  - Chất đầu tiên: 700.000 đồng;
  - Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm 100.0000 đồng.
  LC/MS/MS Tối đa không quá 1.200.000
  45 Hàm lượng Sudan (I, II, III, IV):
  - Chất đầu tiên: 700.000 đồng;
  - Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm 100.0000 đồng.
  HPLC Tối đa không quá 1.000.000
  46 Hàm lượng Histamin HPLC 500.000
  47 Hàm lượng Rhodamin B HPLC 500.000
  48 Hàm lượng Melamine LC/MS/MS 1.000.000
  49 Hàm lượng Acid Gibberelic LC/MS/MS 1.000.000
  50 Hàm lượng Clenbuterol LC/MS/MS 1.000.000
  51 Hàm lượng Salbutamol LC/MS/MS 1.000.000
  52 Hàm lượng Ractopamin LC/MS/MS 1.000.000
  53 Hàm lượng Cocain LC/MS/MS 1.000.000
  54 Hàm lượng Sildenafil LC/MS/MS 800.000
  55 Hàm lượng Trenbulone LC/MS/MS 1.000.000
  56 Hàm lượng Paraquad HPLC 500.000
  57 Hàm lượng Diquad HPLC 500.000
  58 Hàm lượng phẩm màu (Tartrazine, Sunset Yellow, Carmoisin, Amaranth, Ponceau 4R, Erythosine, Idigocarmine, Brilliant Blue FCF) (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  59 Hàm lượng acid hữu cơ (acid acetic, acid propionic, acid formic, acid lactic) (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  60 Hoá chất bảo vệ thực vật nhóm cúc tổng hợp trong thực phẩm
  - Chỉ tiêu thứ 2: bằng 50% chất đầu
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu 
  GC/MS/MS 875.000/chỉ tiêu đầu tiên
  61 Hoá chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong thực phẩm
  - Chỉ tiêu thứ 2: thu thêm 350.000 đồng
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu
  GC/MS/MS 700.000/chỉ tiêu đầu tiên
  62 Hàm lượng Hoá chất bảo vệ thực vật nhóm Phosphor hữu cơ trong thực phẩm
  - Chỉ tiêu thứ 2: thu bằng 50% chất đầu
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu
  GC/MS/MS 700.000/chỉ tiêu đầu tiên 
  63 Hàm lượng Hoá chất bảo vệ thực vật nhóm cacbamate trong thực phẩm
  - Chỉ tiêu thứ 2: thu bằng 50% chỉ tiêu đầu tiên
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu
  LC/MS/MS 800.000/chỉ tiêu đầu tiên 
  64 Kháng sinh nhóm Sulfonamides:
  - Chỉ tiêu thứ 2: bằng 50% chỉ tiêu đầu tiên
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 trở đi thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu
  LC/MS/MS 800.000/chỉ tiêu đầu tiên
  65 Hàm lượng Kháng sinh nhóm Macrolides:
  - Chỉ tiêu thứ 2: bằng 50% chỉ tiêu đầu
  - Từ chỉ tiêu thứ 3 trở đi thu thêm 100.000 đồng cho mỗi chỉ tiêu
  LC/MS/MS  800.000/chỉ tiêu đầu tiên 
  66 Hàm lượng Nhóm Phthalate (DEHP, DINP…) (cho mỗi chất) GC/MS/MS 800.000
  67 Hàm lượng Bisphenol A GC/MS/MS 800.000
  68 Hàm lượng Metanol GC 500.000
  69 Hàm lượng Este GC 500.000
  70 Hàm lượng Chất chống oxy hóa (BHA, BHT, TBHQ…) (cho mỗi chất) GC/MS/MS 600.000
  71 Hàm lượng Độc chất bay hơi GC/MS/MS 1.000.000
  72 Cholesterol GC/MS/MS 800.000
  73 Hàm lượng 3-MCPD hoặc 1,3-DCP GC/MS/MS 1.000.000
  74 Hàm lượng Phytosterol GC/MS/MS 1.000.000
  75 Hàm lượng Acid béo (DHA, EPA, omega 3, omega 6, omega 9….) (cho mỗi chất) GC/MS/MS 600.000
  76 Hàm lượng Glucosamine HPLC 600.000
  77 Hàm lượng Choline Sắc ký trao đổi ion 500.000
  78 Hàm lượng Ure HPLC 500.000
  79 Hàm lượng Ure Urease 300.000
  80 Hàm lượng Lycopen HPLC 700.000
  81 Hàm lượng Beta-caroten HPLC 500.000
  82 Hàm lượng Curcumin HPLC 500.000
  83 Hàm lượng Tryptophan HPLC 500.000
  84 Hàm lượng kim loại: đồng, sắt, kẽm (cho mỗi chất) AAS 600.000
  85 Hàm lượng kim loại: natri, kali, magie, canxi (cho mỗi chất) AAS 500.000
  86 Hàm lượng kim loại: thiếc, antimon, niken, crom (cho mỗi chất) AAS 700.000
  87 Hàm lượng Selen (Se) AAS 700.000
  88 Hàm lượng kim loại: natri, kali, magie, canxi, (cho mỗi chất) Sắc ký trao đổi ion 250.000
  89 Hàm lượng Flavonoid (Daizdein, Genistein, Rutin, Myricetin, Luteolin, Quercetin, Kaempferol, EGCG, ECG) (cho mỗi chất) HPLC 700.000
  90 Sibutramine, Furosemide, pyroxicam, dexamethasone trong thực phẩm chức năng (cho mỗi chất) HPLC 500.000
  91 Hàm lượng Ginsenoside
  - Từ chất thứ 2: mỗi chất 200.000 đồng
  HPLC 1.000.000/chất đầu tiên 
  92 Hàm lượng Anion (Cl-, F-, NO2-, NO3-, Br-, SO42-, PO43-)và Cation(Li+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+, K+) trong nước (cho mỗi chất) Sắc ký trao đổi ion 150.000
  93 Xác định chất chưa biết có trong thực phẩm HPLC, GC, GCMS, LCMS, AAS, ICP, PCR, … 3.000.000

  Các dịch vụ khác: Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố thực phẩm nhập khẩu
   

  Tác giả bài viết: Phòng Doanh Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới văn phòng luật VNS ở đâu ?

Internet

Báo chí, Tivi

Có người giới thiệu

Các nguồn khác

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 491

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29571

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4301393

Thành viên đăng nhập

Download văn bản